เรียนภาษาจีน
 

  ความคิดเห็นที่ 39
 第 二 课 .. 问 住 址 ถามที่อยู่

张 华 : 你 住 在 哪儿?
zhānghuá nǐ zhù zài nǎr ?
.............. คุณพักอยู่ที่ไหน

黄 丽丽 : 我 住 在 北 京 饭 店 。
huáng lì lì wǒ zhù zài běi jīng fàn diàn。
.............. ฉันพักอยู่โรงแรมปักกิ่ง

张 华 : 你 的 房 间 是 多 少 号?
zhānghuá nǐ de fáng jiān shì duō shǎo hào?
............. ห้องคุณเลขที่เท่าไร

黄 丽丽 : 我 的 房 间 是 316 号 三 层
huáng lì lì wǒ de fáng jiān shì 316 hào sān céng
............. ห้องพักของฉันเลขที่ 316 ชั้น 3


คำศัพท์

曼谷 ........... màngǔ ....... กรุงเทพฯ

泰国 ........... tàiguó ........ ประเทศไทย

美国 ........... měiguó ........... ประเทศอเมริกา

英国 ........... yīngguó .......... ประเทศอังกฤษ

住 .............. zhù ................. อาศัยอยู่

在 .............. zài .................. อยู่ที่

哪儿 ........... nár ................. ที่ไหน

饭店 ........... fàndiàn ........... โรงแรม

房间 ........... fángjiān ........... ห้อง

多少 ........... duō shǎo ......... เท่าไร

号 .............. hào ................. หมายเลข

层 .............. céng ............... ชั้น
第 二 &#
26/12/2555 (2:56 pm)

  ความคิดเห็นที่ 38
 
第 二 课 .. 问 住 址 ถามที่อยู่

张 华 : 你 住 在 哪儿?
zhānghuá nǐ zhù zài nǎr ?
.............. คุณพักอยู่ที่ไหน

黄 丽丽 : 我 住 在 北 京 饭 店 。
huáng lì lì wǒ zhù zài běi jīng fàn diàn。
.............. ฉันพักอยู่โรงแรมปักกิ่ง

张 华 : 你 的 房 间 是 多 少 号?
zhānghuá nǐ de fáng jiān shì duō shǎo hào?
............. ห้องคุณเลขที่เท่าไร

黄 丽丽 : 我 的 房 间 是 316 号 三 层
huáng lì lì wǒ de fáng jiān shì 316 hào sān céng
............. ห้องพักของฉันเลขที่ 316 ชั้น 3


คำศัพท์

曼谷 ........... màngǔ ....... กรุงเทพฯ

泰国 ........... tàiguó ........ ประเทศไทย

美国 ........... měiguó ........... ประเทศอเมริกา

英国 ........... yīngguó .......... ประเทศอังกฤษ

住 .............. zhù ................. อาศัยอยู่

在 .............. zài .................. อยู่ที่

哪儿 ........... nár ................. ที่ไหน

饭店 ........... fàndiàn ........... โรงแรม

房间 ........... fángjiān ........... ห้อง

多少 ........... duō shǎo ......... เท่าไร

号 .............. hào ................. หมายเลข

层 .............. céng ............... ชั้น
第 二 &#
26/12/2555 (2:53 pm)

  ความคิดเห็นที่ 37
 ทุกคนตั้งใจเรียน

  ความคิดเห็นที่ 36
 
第 一 课 问 候 … ทักทายปราศรัย

张 华 : 你 好 !
zhāng huá : nǐ hǎo
จางหัว : ... สวัสดี


黄 丽 丽 : 你 好!请 问 , 您 贵 姓 ?
huáng lì lì : nǐ hǎo ! qǐng wèn , nín guì xìng ?
หวังลี่ลี่ : … สวัสดี!ขอถามหน่อ,คุณแซ่อะไรคะ ?


张 华 : 我 姓 张, 你 呢 ?
zhāng huá : wǒ xìng zhāng , nǐ ne ?
จางหัว : ... ฉันแซ่ จาง , คุณล่ะ ?


黄 丽 丽 : 我 姓 黄, 叫 黄 丽 丽, 你 叫 什么名字 ?
huáng lì lì : wǒ xìng huáng, jiào huáng lì lì , nǐ jiào shén me míng zì ?
หวังลี่ลี่ : … ฉันแซ่ หวง ชื่อ หวงลี่ลี่ , คุณชื่ออะไร ?


张 华 : 我 叫张 华
zhāng huá : wǒ jiào zhāng huá .
จางหัว : .... ฉัน ชื่อ จางหัว


黄 丽 丽 : 我 真 高 兴 有 机 会 认 识 你 。 huáng lì lì : wǒ zhēn gāo xìng yǒu jī huì rèn shi nǐ 。
หวังลี่ลี่ : … ฉันดีใจจริง ที่มีโอกาสได้รู้จักคุณ


张 华 : 认 识 你 我 也 很 高 兴。
Zhāng huá : rèn shi nǐ wǒ yě hěn gāo xìng 。
จางหัว : ... รู้จักคุณฉันก็ดีใจมาก


黄 丽 丽 : 你 身 体 好 吗 ?
huáng lì lì : nǐ shēn tǐ hǎo ma?
หวังลี่ลี่ : .... สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ?

张 华 : 很 好, 你 呢 ?
zhāng huá : hěn hǎo nǐ ne ?
จางหัว : ... สบายดี , คุณล่ะ黄 丽 丽 : 我 也 很 好,谢 谢。 huáng lì lì : wǒ yě hěn hǎo,xiè xiè。
หวังลี่ลี่ : ....ฉันก็สบายดี ขอบคุณค่ะ
第 一 &#
19/12/2555 (11:13 am)

  ความคิดเห็นที่ 35
 
จีนจีน
18/12/2555 (1:49 pm)

  ความคิดเห็นที่ 34
 ฝึกภาษา

จีนจีน
18/12/2555 (1:45 pm)

  ความคิดเห็นที่ 33
 
Here I am
24/07/2555 (11:31 am)

  ความคิดเห็นที่ 32
 黎明《是我》電影梅蘭芳主題曲
ทำนอง:เฝิง ฮั่นหมิง(冯翰铭 )
คำร้อง:เหยา เชียน(姚谦)
เรียบเรียง:เหลย ซ่งเต๋อ(雷颂德)

因为相信 世界上 每一个生命都有
yin1 wei4 xiang1 xin4 shi4 jie4 shang4 mei3 yi1 ge4 sheng1 ming4 dou1 you3
อินเว่ยเซียงซิ่น ซื่อเจี้ยซั่งเหม่ยอีเก้อเซิงมิ่งโตวโหย่ว
เพราะเชื่อว่ามีสรรพชีวิตบนโลกนี้

属于自己的梦想还有结果
shu3 yu2 zi4 ji3 de meng4 xiang3 hai2 you3 jie2 guo3
สู่อี๋ว์จื่อจี่เตอเมิ่งเสี่ยงไหโหย่วเจี๋ยกั่ว
ความใฝ่ฝันที่เป็นของเรายังมีผลลัพท์

如果我要越过的海洋
ru2 guo3 wo3 yao4 yue4 guo4 de hai3 yang2
หรูกั่วหวั่วเย่าเย่ว์กั่วเตอไห่หยัง
หากฉันต้องการข้ามผ่านมหาสมุทร

和波动要比别人更多我该欣然接受
he2 bo1 dong4 yao4 bi3 bie2 ren2 geng4 duo1 wo3 gai1 xin1 ran2 jie2 shou4
เหอปัวต้งเย่าปี่เปี๋ยเหรินเกิ้งตัว หนี่ไกซินหรานเจียโซ่ว
ย่อมเจอคลื่นกระทบมากกว่าผู้ใด ฉันควรน้อมรับไว้ด้วยความปรีดา

每一个季节里都有合适的花朵
mei3 yi1 ge4 ji4 jie2 li3 dou1 you3 he2 shi4 de hua1 duo3
เหม่ยอีเก้อจี้เจี๋ยหลี่ โตวโหย่วเหอซื่อเตอฮวาตั่ว
ทุกฤดูกาล ยังปรากฏบุปผาที่เหมาะสม

在自己的旅程中都坚持着
zai4 zi4 ji3 de lv3 cheng2 zhong1 dou1 jian1 chi2 zhe
ไจ้จื้อจี่เตอหลี่ว์เฉิงจง โตวเจียนฉือเจอะ
ยืดหยัดอยู่บนเส้นทางของชีวิตตนเอง

雪地里梅花曾芬芳过
xue3 di4 li3 mei2 hua1 ceng2 fen1 fang1 guo4
เสี่ยว์ตี้หลี่ เหมยฮวาเฉิงเฟินฟังกั้ว
แม้บนแผ่นผืนหิมะ ดอกเหมยยังเคยกรุ่นกลิ่นหอม

仲夏兰花幽幽吐蕊 谦谦不我
zhong4 xia4 lan2 hua1 you1 you1 tu4 rui3 qian1 qian1 bu4 wo3
จ้งซย่าหลานฮวา โยวโยวทู่หรุ่ย เชียนเชียนปู้หวั่ว
เดือนที่สองแห่งคิมหันต์ กล้วยไม้ค่อยกระจายเกสรอย่างถ่อมตน

*生命就好像一条 不可知的大河
sheng1 ming4 jiu4 hao3 xiang4 yi4 tiao2 bu4 ke3 zhi1 de tai4 he2
เซิงมิ่งจิ้วเห่าเซี่ยงอีเถียวปู่เข่อจือเตอต้าเหอ
ชีวิต คล้ายดั่งมหานทีที่มิอาจหยั่งรู้

出发了以后 谦卑地绕过大山穿越平原
chu1 fa1 le yi3 hou4 qian1 bei1 de rao4 guo4 tai4 shan1 chuan1 yue4 ping2 yuan2
ชูฟาเลออี่โฮ่ว เชียนเปยเตอเร่ากั้วต้าซานชวนเย่ว์ผิงหยวน
เมื่อออกเดินทาง อ้อมวนภูผาข้ามผ่านทุ่งราบด้วยความอ่อนน้อม

是非曲折 本来就是必然试炼
shi4 fei1 qu3 zhe2 ben3 lai2 jiu4 shi4 bi4 ran2 sshi4 lian4
ซื่อเฟยฉี่ว์เจ่อ เปิ่นไหลจิ่วซื่อปี้หรานซื่อเลี่ยน
ใช่อุปสรรคหรือไม่ ล้วนหลีกไม่พ้นต้องฝึกฝนทดลอง

悲欢又离合
bei1 huan1 you4 li2 he2
เปยฮวนโย่วหลีเหอ
ทุกข์-สุข แล พบ-พราก

纵然再难舍点滴藏心中
zhong4 ran2 zai4 nan2 she3 dian3 di1 cang2 xin1 zhong1
จ้งหรานไจ้หนานเส่อเตี่ยนตีฉังซินจง
แม้นยากทำใจ ได้แต่จารึกทุกหยดหยาดเอาไว้

我只是我 平凡的一个我
wo3 zhi3 shi4 wo3 ping2 fan2 de yi1 ge4 wo3
หวั่วจื่อซื่อหวั่ว ผิงฝานเตออีเก้อหวั่ว
ฉันคือฉัน คือปุถุชนคนหนึ่ง

在天地的面前我选择 继续往前走
zai4 tian1 di4 de mian4 qian2 wo3 xuan3 ze2 ji4 xu4 wang3 qian2 zou3
ไจ้เทียนตี้เตอเมี่ยนเฉียนหวั่วส่วนเจ๋อจี้ซี่ว์หวั่งเฉียนโจ่ว
เมื่อเผชิญหน้ากับฟ้าดิน ฉันเพียงเลือกที่จะเดินต่อ

我只是我 在这个时代中**
wo3 zhi3 shi4 wo3 zai4 zhe4 ge4 shi2 dai4 zhong1
หวั่วจื่อซื่อหวั่ว ไจ้เจ้อเก้อสือไต้จง
ฉันคือฉัน ท่ามกลางยุคสมัยในขณะนี้

我只求留下不亢不卑的解说
wo4 zhi3 qiu2 liu2 xia4 bu4 kang4 bu4 bei1 de jie3 shuo1
หวั่วจื่อฉิวหลิวซย่าปู๋คั่งปู้เปยเตอเจี่ยซัว
คำจำกัดความสำหรับฉัน ขอเพียง ไม่ยกย่องแต่ไม่เหยียบย่ำ ก็เพียงพอ

ซ้ำ *-** 1 รอบ เปลี่ยนประโยคสุดท้ายเป็น

千帆过尽 谁在我心中我又为谁留下 什么
qian1 fan1 guo4 jin3 shei2 zai4 wo3 xin1 zhong1 wo3 you4 wei4 shei2 liu2 xia4 shen2 me
เชียนฟานกั้วจิ่น เสยไจ้หวั่วซินจง หวั่วโย่วเว่ยเสยหลิวซย่าเสินเมอ
ผ่านเรื่องราวมามากมาย ใครอยู่ในใจฉัน ฉันหลงเหลือสิ่งใด ไว้เพื่อใคร

我只
21/07/2555 (12:10 am)

  ความคิดเห็นที่ 31
 
มีสีอะไร ?
17/07/2555 (11:15 am)

  ความคิดเห็นที่ 30
 
ห่อของขวัญ
16/07/2555 (11:49 am)

  ความคิดเห็นที่ 29
 
แนะนำอาหาร
15/07/2555 (12:58 pm)

  ความคิดเห็นที่ 28
 
back up
11/07/2555 (1:45 pm)

  ความคิดเห็นที่ 27
 ในชีวิตของเราควร... 人生要....

คบหาคนสองประเภท : ครูดีและมิตรแท้
ฝึกฝนในสองสามารถ : จัดการงานด้วยปัญญา นำพาชนด้วยเมตตา
กรำกลืนในสองสิ่ง : กรำทุกข์ เสียเปรียบ
บ่มเพาะในสองอุปนิสัย : ทำดี พูดดี
ปล่อยวางในสองอย่าง : ความอยาก ความยึด
มองโลกใบนี้อย่างไร : มองอย่าง ทะลุ ปรุ โปร่ง

結交兩種人:良師、益友.........
練就兩項本領:以智慧處事、以慈悲待人..
吃下兩樣東西:吃苦、吃虧....
培養兩種習慣:做好事、說好話.....
放下兩樣東西:欲望、執著.....
怎麼看這世界:看開,看破,看透.....
人生#
10/07/2555 (2:58 pm)

  ความคิดเห็นที่ 26
 
บอกรสเผ็ด
10/07/2555 (11:40 am)

  ความคิดเห็นที่ 25
 
เอกสาร
05/07/2555 (11:38 am)

  ความคิดเห็นที่ 24
 
ชอบอะไร ?
04/07/2555 (11:12 am)

  ความคิดเห็นที่ 23
 
ต่อราคา
03/07/2555 (12:52 pm)

  ความคิดเห็นที่ 22
 

  ความคิดเห็นที่ 21
 
Grammar 002
28/06/2555 (10:14 am)

  ความคิดเห็นที่ 20
 
Grammar 001
27/06/2555 (1:31 pm)

  ความคิดเห็นที่ 19
 

Learn PinYin
26/06/2555 (12:48 pm)

  ความคิดเห็นที่ 18
 
韵 母 &#
25/06/2555 (10:30 am)

  ความคิดเห็นที่ 17
 
pin yin ge
24/06/2555 (12:15 pm)

  ความคิดเห็นที่ 16
 

  ความคิดเห็นที่ 15
 
pin yin
23/06/2555 (11:26 am)

  ความคิดเห็นที่ 14
 
ตอน 5
22/06/2555 (12:32 pm)

  ความคิดเห็นที่ 13
 
ตอน 4
21/06/2555 (10:30 am)

  ความคิดเห็นที่ 12
 

  ความคิดเห็นที่ 11
 

  ความคิดเห็นที่ 10
 การเรียนหมอในจีนมีทั้งแผนปัจจุบันและแผนจีนครับ การสอบวิชาชีพหมอเป็นเรื่องค่อนข้าอปกตินะครับ มหาลัยในไทย เช่น ม. รังสิต ก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพหมอเหมือนกันครับ. ควรเลือกสถาบันที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือหน่อยนะครับ ลองหาดูข้อมูลในเวปก็ได้ครับศึกษาเยอะๆครับ จะได้เลือกที่ๆดีที่สุด สําหรับผม ผมไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องนี้ครับ แต่ถ้า เรื่องเรียนภาษาจีน ก็ควรไปเรียนนะครับถึงแม้เป็นอินเตอร์แต่ ชีวิตประจําวันในจีนก็ใช้แต่ภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับ. โชคดีครับ
Pandaaa
18/06/2555 (11:04 pm)

  ความคิดเห็นที่ 9
  ถาม คุณ คห 4. จำเป็นต้องเรียนภาษาจีนก่อนไปเรียนหมอที่จีนหรือเปล่าค่ะ
ลูก สอบเข้าหมอเมืองไทยไม่ได้ เลยอยากให้ไปลองที่จีนดู. แต่น่าเป็ห่วงว่าสภาแพทย์ไทย
ไม่รับรอง ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ในไทย. ใช่หรือเปล่าค่ะ หรือไปเรียนแผนโบราณ?
ถึงแม้จะเรียน inter ก็ต้อง เขียน order & พูดจีนกับคนไข้ แต่จะลองไปดู ค่าเรียนก็ถูกดี
ขอศึกษาข้อมูลดูค่ะ ขอบคุณค่ะ!!!!!!
อยากรู้จัง
18/06/2555 (9:30 am)

  ความคิดเห็นที่ 8
 ครับ สําหรับคุณสมปองนะครับ คือต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่า.
1.) การเรียนที่ไทยนั้นถ้าเทียบกันนะครับ ปกติแล้วเค้าจะเรียนกันเฉลี่ย 2-4 ชม.ต่อสัาดาห์ครับ ส่วนการเรียนที่จีนก็ประมาณ 20 ชม ต่สัปดาห์ ซึ่งมันต่างกันมากอยู่แล้วครับ
2.) เด็กบางคนหรือผู้ใหญ่ที่จะเรียนภาษาจีนครับ ส่วนใหญ่จะบ่นว่าไม่มีเวลามบทวนบ้าง ต้องสอบ ต้องทํางาน จนขาดเรียนไปบ่อยๆทําให้จริงๆแล้วมันเกิดการดีเล ครับ ควรจะเรียนได้ขนาดนีิแต่มันช้าตามกําหนดไปเยอะ แต่การไปเรียนที่จีนเนี่ย มันไม่ต้องแบ่งเวลาให้กันอย่างอื่นมากเช่าไหร่ครับ ก็เป้าหมายคือไปเรียนภาษานิครับ แต่บางคนก็เลือกที่จะเรีไนที่ไทยเพราะยังมีภาระใหญ่อยู่ที่นี่เช่น ต้องทํางานครับไม่สามารถทิ่้งไปได้
3.) ราคา หรือการลงทุนนั้น ผมคิดเห็นว่า เราจะเทียบการลงทุนระหว่าง การเรียนกับครูจีนที่ไทยหลายปี และเรียนที่จีน 1 ปีนะครับ ราคาโดยเฉลี่ยการเรียบสองแบบข้างต้นนั้นพอๆกันจลยครับ การเรียนหลายๆ ปี มันก็เหมือนการผ่อนจ่ายนะครับ กับกบรค่อยๆ เรียนไ่เรื่อยๆ ถ้าพนที่เรียนตั้งแต่เด็กหรือมีเวลาเยอะ การเรียนหลายๆปีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ แล้วแต่บุคคลและทุนทรัพย์ครับ แต่สําหรับผม ผมก็จะแนะนําให้ไปเรียนคลอสพื้นฐานสักคลอสนึงแล้วไปต่อเมืองจีนดีกว่าครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นหนึ่งไหม่เรียนที่จีนไม่ได้นะครับ เรียนได้แต่ อย่างน้อยผมก็อยากให้ลองไ่เรียนสักคลอสนึงดูก่อนถ้าไม่ชอบก็ยังเปลี่ยนใจไม่ไปทันจริงไหมครับ
4.) สําเนียง บางครั้งก็ครูไทยสอนบางครั้งก็เจ้าของภาษาสอน สําเนียงย่อมต่างกันครับ แล้วแต่คนชอบ ถ้าสําเนียงดีหน่อยเช่นปักกิ่ง ค่าดล่าเรียนย่อมแพงเ่็นธรรมดาครับ ส่วนดารไ่เรียนจีนนั้น เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปไหน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว ต่างจป็รเมืองยอดนิยมครับ ค่าใช้จ่ายจะต่บงกันที่ค่าครองชีพของเมืองนั้นๆมากกว่าครับ ไม่ใช่เพราะสําเนียงเหมือนที่ไทย

5.) การเรียนภาษาสําคัญที่สุดคือต้องเอาไปใช้บ่อยๆครับไม่งั้นจะลืม อยู่ที่ใทย ถ้าได้ใช้คุยกับคนในครอบครัวก็ โอเคครับแต่คนส่วนใหญ่จะพูดแต้จิ๋ว ไม่ใช่จีนกลางครับ มันเลยมีโอกาสใช้ไม่ค่อยมากนัก แต่ถ้าไปเรียนจีนไม่ได้พูดจีนทุกวันนี่ก็เป็นไปไม่ได้ครับ อันนี้คือเหตุผลข้อใหญ่เลยครับที่ต้องกาดอกจันเอาไว้


แล้วยังไงมีคําถามอะไรอีกถามได้นะครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ
แพนด้า
17/06/2555 (9:43 pm)

  ความคิดเห็นที่ 7
 อยากถามคุนแพนด้าหน่อยครับว่า การที่เด็กเรียนภาษาจีนที่ไทย เป็นเวลานานๆหลายปีกับเรียนที่จีน ปีนึงนี่ อะไรจะคุ้มค่าต่อกันละคับ ???
สมปอง
17/06/2555 (8:31 pm)

  ความคิดเห็นที่ 6
 
อ.แซ่
17/06/2555 (9:38 am)

  ความคิดเห็นที่ 5
 สาธุ กับความรู้ดีๆที่คุณแพนด้า ได้เล่าสู่กันฟัง กับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ การเรียนภาษาจีนจ้า

Satu
16/06/2555 (9:42 pm)

  ความคิดเห็นที่ 4
 ภาษาจีนนับว่าตอนนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในโลกปัจจุบับ ประเทศจีนกําลังเป็นใหญ่ในยุทธภพ ตอนนี้ใครมีลูกหลานที่พอจะส่งเสียให้เรียนภาษาจีนได้ ให้ส่งเสียเถอะ อย่าไปเสียดายเงินเลยครับ. เป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าจริงๆ ตอนนี้มีบริษัทหลายแห่งที่ต้องการ บุคคลากรที่รู้ภาษาจีน พวกนี้เค้าให้เงินเดือนสูงนะครับ 50,000บาท ยังสบายๆ แต่เราต้องเจ๋งพอควร ส่วนใหญ่เค้าจะสนใจพวกที่ไปศึกษาต่อที่่ระเทศจีน เพื่อศึกษา วัฒนธรรมเค้า หรือพูดง่ายๆก็คือ พวกไปเรียนภาษาจีนที่เมืองจีน การเรียนที่จีนมีหลายแบบครับ แต่ล่วนใหญ่คือเรียนกันมหาลัยในจีน มีตั้งแต่เรียนระยะสั้น 1เดือน จนกระทั่งปีนึง สอง ปี หรือ จบ ปริญญากัน บริษัทส่วนใหญ่จะพิจารณา พวกที่เรียน 1ปีขึ้นไป กับพวกที่สอบhsk (ความรู้ทางด้านภาษาจีนที่วัดเป็นระดับๆ ) เป็นพิเศษครับ

ถ้าถามว่าช่วงไหนที่เหมาะกับการเรียนภาษาจีน ผมว่่ามันแล้วแต่คนนะครับ ส่รนใหญ่ก็ส่งไปปิดเทอมบ้าง หรือแลกเปลี่ยนตอนที่อยู่ในมัธยม หรือมหาลัยบ้าง แต่ผมว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุด และถ้าผมมีลูกผมกําลังคิดจะส่งลูกไปเรียนคือ ช่วงหลังจบปริญญาตรีครับ เป็นเวลาที่เหมาะสมครับ เคราะเป็นช่วงที่ถึงจะทํางานก้อเงินเดือนตํ่า และถึงจะต่อปริญญาโททั้งในและเทศ ก็ยัอไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรที่คิดว่าจะเหมาะสมและเป็น ที่ต้องการของตลาด การเรียนจีนไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับ แต่ก็ไม่ได้ถูก ก็ไปต่างบ้านต่างเมืองหนิครับ จะให้เหมือนเรียนเมืองไทยได้ไง แต่เราไม่ได้รวมถึงหลักสูตรนานาชาติต่างๆในไทยนะครับที่ค่อนข้างแพงมากทีเดียวทั้งโรงเรียนและมหาลัย ค่าเล่าเรียนนั้นโดยเฉลี่ย ปีละ เฉลี่ย 70,000-100,000 บาทครับแล้วแต่ที่

แต่ยังไงก้ตามจะส่งลูกหลานไปเรียนเนี่ย ถามความสมัครใจกับลูดคุณด้วยนขครับ ถ้าเค้าไม่ชอบ เค้าก็คงจะไม่ชอบจริงๆ ลงทุนเสียเปล่าครับ ผมว่าทางที่ดีคือควรจะถามเค้าครับ ไม่ใช่บังคับหรือ รอให้ลูกมาบอกว่าอยากไปเราถึงค่อยมาคิดว่าควรให้ไปดีไหม หาตังจะทันรึเปล่า นี่เรื่องใหญ่นะครับ 555

ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ ส่วนเจ้าของกระทู้ ก้อขอบคุณสําหรับวีดีโอดีๆคร่ับ

แพนด้า
16/06/2555 (6:40 pm)

  ความคิดเห็นที่ 3
  โปรดทราบ ใครที่คิดจะส่งลูกไปเรียนหมอประเทศจีนระวัง
นะครับ ไปอ่าน นสพ มติชน & คมชัดลึกฉับบวันนี้ด้วยครับ
เรียนหมอ
15/06/2555 (3:27 pm)

  ความคิดเห็นที่ 2
 
basic
15/06/2555 (10:31 am)

  ความคิดเห็นที่ 1
 
ตัวเลข
14/06/2555 (11:24 am)